Home

… zodat het morgen nog wat beter gaat dan vandaag…!

Dionysia

‘Leren van het verleden, om te ontwikkelen voor de toekomst’, daar staat Dionysia Advies voor.

Dionysos betekent letterlijk: twee keer geboren. De Dionysia zijn de feesten ter ere van Dionysos; vrij vertaald: het vieren van ruimte voor vallen en opstaan, een tweede geboorte. De menselijke manier van leren en vooruitgaan.

In veel organisaties overheerst de ratio, en is er weinig ruimte voor die menselijke natuur. Terwijl die ruimte  juist in deze tijd van verandering, van transitie en transformatie, zo nodig én logisch is.

Lydia

Lydia Martine Dionysia Zwier-Kentie heeft ruim 20 jaar werkervaring als intern en extern adviseur op met name het terrein van bedrijfsvoering voor overheden en non-profit-organisaties. 

Zij heeft meer dan 12 jaar ervaring als onderzoeker voor gemeenten en rekenkamers, en als bestuurslid/voorzitter van diverse lokale rekenkamers. 

Zij kan onder andere het volgende voor u betekenen: 

  • u advies geven over de inrichting van uw Rekenkamer(functie),
  • uw rekenkameronderzoek uitvoeren,
  • u coachen in, of naar, uw rekenkamerlidmaatschap,
  • uw Rekenkamer tijdelijk ondersteunen als secretaris/onderzoeker, 
  • u adviseren over de ondersteuning aan uw gemeenteraad op diverse beleidsterreinen,
  • u advies geven over de inrichting van uw P&C cyclus, 
  • uw P&C-functie tijdelijk vervullen,
  • uw 213a onderzoeken uitvoeren.

Contact

Wilt u meer weten?

U kunt meer informatie vinden op LinkedIn

U kunt altijd contact opnemen via mail dionysiaadvies@me.com of telefoon: +316-54331922