Dionysia

‘Leren van het verleden, om te ontwikkelen voor de toekomst’, daar staat Dionysia Advies voor.

Dionysos betekent letterlijk: twee keer geboren. De Dionysia zijn de feesten ter ere van Dionysos; vrij vertaald: het vieren van ruimte voor vallen en opstaan, een tweede geboorte. De menselijke manier van leren en vooruitgaan.

In veel organisaties overheerst de ratio, en is er weinig ruimte voor die menselijke natuur. Terwijl die ruimte  juist in deze tijd van verandering, van transitie en transformatie, zo nodig én logisch is.